ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย

รายละเอียด

FSAT Competition

Figure Skating
Short Track Skating
Figure & Speed
Figure & Speed
ISU World Cup Short Track - Dordrecht
 • FEB 14–16, 2020
 • Dordrecht, NED

FSAT News

FSAT

เลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง

 • Apr 25, 2021
 • ข่าวสมาคมฯ

เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ และมีข้อจำกัดเรื่องการใช้สถานที่ สมาคมฯ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการทดสอบวัดระดับดังกล่าวตามกำหนดเดิมออกไปก่อน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID - 19) หากสถานการณ์คลี่คลายลงจนสามารถจัดการทดสอบได้แล้ว ทางสมาคมฯ จะทำการแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบล่วงหน้าต่อไป

FSAT

FSAT go Green สมาคมกีฬาแรกของประเทศไทย (FSAT the Green Association)

 • Mar 15, 2021
 • ข่าวสมาคมฯ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดี ๆ ที่สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) และ VGREEN โดย ดร.สีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ นายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศ ปีที่ 8" ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา FSAT Level Test 2021
FSAT Moves in the Field Pattern
ประกาศ FSAT LEVEL TEST ประจำปี 2020/2021 ครั้งที่ 2
ใบสมัครทดสอบระดับ FSAT LEVEL TEST ประจำปี 2020/2021 ครั้งที่ 2
ใบสมัครสมาชิกสมาคม FSAT Member 2020-2021
Schedule

การรับสมัครทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2020/2021 ครั้งที่ 2


**** หมายเหตุ ***

 1. แนบสำเนาพาสปอร์ต หรือ สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบกับใบสมัคร
 2. ปิดรับสมัครวันที่ 25 เมษายน 2564

ระเบียบการและเอกสารการสมัครดาวน์โหลดด้านล่างนี้


FSAT Moves in the Field Pattern
ประกาศการรับสมัครและระเบียบการทดสอบระดับ FSAT LEVEL TEST ประจำปี 2020/2021 ครั้งที่ 2
ใบสมัครทดสอบระดับ FSAT LEVEL TEST ประจำปี 2020/2021 ครั้งที่ 2
ใบสมัครสมาชิกสมาคม FSAT Member 2020-2021

FSAT Videos

 • Crystal Drinking Water
 • Warrix, Thai sportswear brand.
 • Imperial World Samrong
 • Samrong general hospital
 • Dever Energy Gel
 • IWIS International Training Center (The ISU Center of Excellence)

เลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง


เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ และมีข้อจำกัดเรื่องการใช้สถานที่ สมาคมฯ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการทดสอบวัดระดับดังกล่าวตามกำหนดเดิมออกไปก่อน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID - 19)

การรับสมัครทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2020/2021 ครั้งที่ 2


**** หมายเหตุ ***

 1. แนบสำเนาพาสปอร์ต หรือ สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบกับใบสมัคร
 2. ปิดรับสมัครวันที่ 25 เมษายน 2564

ระเบียบการและเอกสารการสมัครดาวน์โหลดด้านล่างนี้


FSAT Moves in the Field Pattern
ประกาศการรับสมัครและระเบียบการทดสอบระดับ FSAT LEVEL TEST ประจำปี 2020/2021 ครั้งที่ 2
ใบสมัครทดสอบระดับ FSAT LEVEL TEST ประจำปี 2020/2021 ครั้งที่ 2
ใบสมัครสมาชิกสมาคม FSAT Member 2020-2021